ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy szolgáltatásaink igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket („ÁSZF”) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt.

1.BEVEZETŐ

1.1    Jelen ÁSZF Führer Diána és Varga Zoltán egyéni vállalkozók (a továbbiakban együttesen „Szolgáltató”) által nyújtott személyi edzés és egyéb szolgáltatások általános feltételeit tartalmazza, beleértve a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél („Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató által üzemeltetett www.trianglesport.hu („Honlap”) oldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatások feltételeire is.

1.2 A Szolgáltatók adatai a következők:

Név Führer Diána Varga Zoltán
Vállalkozó neve: Führer Diána egyéni vállalkozó Varga Zoltán egyéni vállalkozó
Székhely: 1086 Budapest, Teleki László tér 19. 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 29 3/11
Nyilvántartási szám: 43149087 51052421
Adószám: 67071922-1-42 79164401-1-42
Telefonszám: +36702648567 +36306840228
E-mail cím: diafuhrer@gmail.com vargazoltanpt@gmail.com

1.3 A mindenkor hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető és megtekinthető az alábbi elérhetőségen: www.trianglesport.hu/aszf. A Honlap tárhelyszolgáltatójának a neve, székhelye: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.; Cégjegyzékszám 13 06 055290).

2. FOGALMAK ÉS HATÁLY

2.1 Az ÁSZF-ben használt fogalmak nagybetűs fogalmak jelentése a következő:

2.1.1 „Adatvédelmi Szabályzat”: jelenti a Szolgáltató mindenkor hatályos adatvédelmi szabályzatát, amely a következő helyen érhető el: www.trianglesport.hu/hu/policy.

2.1.2 „Felek”: a Szolgáltató (eladó) és az Ügyfél (vevő) együttesen;

2.1.3 „Ügyfél”: a Szolgáltató Honlapján keresztül a Szolgáltatás igénybevételére ajánlatot tevő személy vagy a Szolgáltatóval a Szolgáltatás igénybevételére bármely módon szerződést kötő személy;

2.1.4 „Szerződés”: a Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő megbízási szerződés személyi edzés vagy egyéb szolgáltatás nyújtására, amely létrejöhet közvetett módon a Honlapon keresztül, elektronikus úton, vagy a Szolgáltató és az Ügyfél között közvetlenül írásban megkötött egyedi szerződés alapján;

2.1.5 „Szolgáltatások”: a Honlapon szereplő és a Szolgáltató által az Ügyfél részére nyújtott személyi edzés és egyéb szolgáltatások.

2.2 Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatókat egymásra tekintettel kell értelmezni. Jelen ÁSZF a szerződéskötési folyamat során keletkezett megrendeléssel, ajánlattal, számlákkal és minden egyéb az adott megrendelésre vonatkozó dokumentumokkal összhangban értelmezendő. Minden olyan kérdésben, amelyben a Felek egyedileg nem állapodnak meg, az ÁSZF az irányadó.

2.3 Az Ügyfél a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

3.1 Szolgáltatás igénybevétele a Honlapon keresztül (elektronikus szerződéskötés)

3.1.1 Az Ügyfél a Szolgáltató Szolgáltatásait a Honlapon keresztül az alábbiak szerint rendelheti meg és veheti igénybe: az Ügyfél a Szolgáltató Honlapján elektronikus úton, a Calendly nevű program igénybevételével (az ott elérhető űrlap kitöltésével) kiválasztja a számára megfelelő időpontot és szolgáltatást, megadja a szükséges adatokat és teljesíti a vállalt fizetés kötelezettségét (megrendelés). Ezen feltételek teljesítését követően a Calendly program az Ügyfél számára visszaigazolást küld, amelynek eredményeként a Szolgáltató és Ügyfél között Szerződés jön létre (elektronikus szerződéskötés). Amennyiben a Calendly program az Ügyfél megrendelését követő 2 órán belül nem küld visszaigazolást, a Szerződés nem jön létre és a Szolgáltató haladéktalanul köteles visszafizetni az Ügyfél által megfizetett összeget. A Calendly program egy Calendly LLC (székhely: 1315 Peachtree St NE, Atlanta, GA 30309., Egyesült Államok, https://calendly.com) által forgalmazott platform, amelyet időpontfoglalásra és szolgáltatás nyújtására használnak.

3.1.2 Abban az esetben, ha a Calendly program a fizetési lehetőséget nem biztosítja a megrendelés során az Ügyfél számára vagy az ügyfél készpénzes fizetést vagy banki átutalást választ fizetési módként, a Szerződés létrejön és a Szolgáltató az írásbeli szerződéskötés szabályai szerint köteles kiállítani a számlát, az Ügyfél pedig a Szolgáltatás díját teljesíteni.

3.1.3 Az elektronikus úton a fentiek szerint létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. A Calendly program biztosítja a megrendelés rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását. 
3.1.4  Az Ügyfél megerősíti, hogy a megrendelés kitöltésével és elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

3.2 Szolgáltatás igénybevétele egyedi szerződés útján (írásbeli szerződéskötés)

3.2.1 A Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevétele közvetlenül személyesen is megtörténhet. Ennek során a Felek egyedi szerződést kötnek írásban, amely tartalmazza a Szolgáltatás részletes leírását. Minden olyan kérdésben, amelyben a Felek az egyedi szerződésben nem rendelkeznek, az ÁSZF az irányadó (írásbeli szerződéskötés).

3.2.2  Az Ügyfél megerősíti, hogy a megrendelés kitöltésével és elküldésével elfogadja az Adatvédelmi Szabályzatot és az ÁSZF-t, valamint az azokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti.

4. DÍJFIZETÉS ÉS SZÁMLA

4.1 A Szolgáltatót a Szolgáltatás nyújtásáért díj illeti meg, amelyet az Ügyfél köteles a Szolgáltatónak megfizetni. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét elektronikus szerződéskötés során bankkártyás fizetéssel, készpénzzel vagy banki átutalással teljesítheti. Az Ügyfél díjfizetési kötelezettségét írásbeli szerződéskötés esetén kizárólag banki átutalással vagy készpénzes fizetéssel teljesítheti.

4.2  A fizetési határidő elektronikus szerződéskötés esetén a megrendelés kitöltésekor haladéktalanul esedékes, míg írásbeli szerződéskötés esetén (valamint akkor, ha a Calendly program nem biztosította a bankkártyás a fizetést vagy az Ügyfél önként választotta a készpénzes vagy banki átutalásos fizetést) a Szolgáltató által kibocsátott számlán meghatározott határidőn belül. Elektronikus szerződéskötés esetén a fizetést követően 5 munkanapon belül számla kerül kiállításra, amely az Ügyfél részére a kibocsátást követően haladéktalanul megküldésre kerül. Írásbeli szerződéskötés esetén a Szolgáltató a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles kiállítani a számlát.

4.3 A Szolgáltatás díja bankkártyás fizetés esetében euróban, minden egyéb esetben forintban értendő. A Szolgáltatás díja bruttó ár amely tartalmazza az esetleges ÁFA-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.

5. SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, IDŐTARTAMA ÉS HELYE

5.1 A Felek eltérő megállapodása hiányában, a Szolgáltató által Szolgáltatásként nyújtott személyi edzés szolgáltatás a következőket foglalja magában:

5.1.1 közös edzés, amelynek időtartam 60 perc/edzés az adott napi edzéscéloktól függően;

5.1.2 edzésterv készítése az előzetesen megbeszélt céloknak megfelelően;

5.1.3 általános fittségi tanácsadás, stresszkezelés, életmód tanácsadás;

5.1.4 állandó konzultációs lehetőség e-mailen keresztül;

5.1.5 egyedi problémák és kérdések esetén a megfelelő szakemberhez irányítás (pl. dietetikus, gyógytornász, sportorvos, masszőr, stb.).

5.1.6 Komplett FMS – Funkcionális mozgásminta-szűrés, felmérés
és kiértékelés a személyi edzés keretében belül, 45 perc alatt (ez a program külön, egyszeri szolgáltatásként választható).

5.2 A személyi edzés Szolgáltatást a Felek által egyeztetett heti időpontban, megállapodás szerinti, legalább heti 1 alkalommal (hétfő-péntek 7:00-20:00 között) kell megtartani. Az Ügyfél a Felek által egyeztetett módon, eltérő megállapodás hiányában, több edzéslehetőséget vásárolhat, legalább azonban 1 (egy) legfeljebb 50 (ötven) alkalmat. A megvásárolt edzéslehetőség felhasználási időtartama megegyezik a megvásárolt edzés alkalom számával (pl.: 5 edzés – 5 hét, 8 edzés – 8 hét, 20 edzés – 20 hét).

5.3  Az Ügyfél köteles a megvásárolt tartozó személyi edzés alkalmakat felhasználni a felhasználási időtartamon belül. A felhasználási időtartamon belül fel nem használt személyi edzéslehetőségeket az Ügyfél nem jogosult későbbiekben felhasználni. A fel nem használt alkalmakért az Ügyfél semmilyen visszatérítésre vagy visszafizetésre nem jogosult, kivéve, ha az alkalmak fel nem használásért nem felelős. A Felek a jelen pontban foglaltaktól egyező megállapodással eltérhetnek.

5.4  Az Ügyfél választott alkalmak díját előre köteles kifizetni. 

5.5  Az Ügyfél tisztában van vele, hogy a Szolgáltató a személyi edzés Szolgáltatást elsősorban az alábbi két edzőteremben nyújtja:

Go Active Egészségklub Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC)
Go Active Egészségklub Magyarország Kft.
1075 Holló utca 12-14., Gozsdu Udvar „C”
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület 
1117 Bp., Bogdánfy Ödön út 10.
Szabályzat elérhetőségek:
https://goactive.hu/aszf/
Szabályzat elérhetőségek:
[*]

6. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 A Felek vállalják, hogy jóhiszeműen együttműködnek a Szerződés teljesítése érdekében, különös tekintettel a Szolgáltatás időpontjának meghatározása kapcsán. A Felek vállalják, hogy a közösen egyeztetett időpontban megjelennek és a Szolgáltatás teljesítése során együttműködnek.

6.2 A Szolgáltató vállalja, hogy a lehető legjobb tudása szerint nyújtja az Ügyfél számára a Szolgáltatást, figyelembe véve az Ügyfél fizikai állapotát és az által kitűzött célokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során igyekszik a lehető legrövidebb, optimális időn belül elérni az Ügyfél által kitűzött célt. 

6.3 Az Ügyfél vállalja, hogy az edzésprogramban meghatározottaknak eleget tesz, és egészsége érdekében a Szolgáltatóval maximálisan együttműködik. Az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató utasításait követi, azoknak eleget tesz, különös tekintettel az esetleges balesetek megelőzésével kapcsolatos utasításokra és szabályokra. 
6.4 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és betartja a Szolgáltatás nyújtása helyének szabályzatát, általános szerződési feltételeit és házirendjét. Az Ügyfél tisztában van vele, hogy a választott személyi edzés Szolgáltatás nem tartalmazza az 5.5 pontban foglalt edzőtermekbe a belépés lehetőségét, amelynek költségét kizárólag Ügyfél köteles viselni. 
 

6.5 Az Ügyfél vállalja, hogy kitölti a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott, általános egészségügyi állapotának felmérésével kapcsolatos egészségügyi kérdőívet. Ha a kérdőív tartalmában változás áll be vagy az Ügyfél valamely betegséggel vagy egészségügyi panasszal rendelkezik, arról haladéktalanul tájékoztatja a Szolgáltatót. 

6.6 Lemondási protokoll 

6.6.1  Az Ügyfél jogosult a Szolgáltatás előre egyeztetett alkalmát előzetesen, legfeljebb 12 órával az adott időpont előtt lemondani. Ez esetben a Felek kötelesek az adott alkalmat egy másik egyeztetett időpontban megtartani. A fenti határidőt követően lemondott alkalom díját az Ügyfél elveszti, azt a Szolgáltató nem köteles visszafizetni, amelyet az Ügyfél kifejezetten elfogad. Ugyanez irányadó abban az esetben is, ha az Ügyfél az adott alkalmon nem jelenik meg. Jelen pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha az Ügyfél késedelmét vagy meg nem jelenését kimenti.

6.6.2 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás előre egyeztetett időpontját előzetesen, legfeljebb 6 órával az adott időpont előtt lemondani. Ez esetben a Felek kötelesek az adott Szolgáltatást egy másik egyeztetett időpontban megtartani. A fenti határidőt követően lemondott Szolgáltatás esetén a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás díját visszafizetni, kivéve, ha újabb időpontot ajánl fel az Ügyfélnek és azt az Ügyfél elfogadja. Ugyanez irányadó abban az esetben is, ha a Szolgáltató az adott alkalmon nem jelenik meg. Jelen pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a Szolgáltató késedelmét vagy meg nem jelenését kimenti.

6.6.3 Ha a Szolgáltatás nyújtása az Ügyfél érdekkörében felmerült okból szakad meg, az úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél határidőn túl mondta le az adott alkalmat. Ha a Szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból szakad meg, a Szolgáltató köteles a visszamaradó összeget teljesítés arányosan visszatéríteni, vagy lehetőség szerint hivatásos személyi edzőt biztosítani önmaga helyett. Ha a Szolgáltatás az olyan okból szakad meg, amely egyik fél érdekkörébe sem sorolható, a Felek kötelesek új időpontban megállapodni, amikor az adott Szolgáltatásból időarányosan visszamaradt részt bepótolják.

7. FELELŐSSÉG

7.1 Az Ügyfél által tévesen, ill. pontatlanul megadott adatok miatti teljesítési késedelemért, valamint egyéb ezen okból adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli. A regisztrált adatok Ügyfél által történő módosításából adódó hibáért Szolgáltatót semmilyen jellegű felelősség nem terheli.

7.2 Az Ügyfél a Szolgáltatást csak és kizárólag saját felelősségére veszi igénybe. 

7.3 A Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által rosszul értelmezett információkból, az egyéb hiányosságokból, valamint közölt információ és utasítása ellenére is rosszul végrehajtott feladatokból eredő hibákért, azok következményeiért és az ebből eredő esetleges károsodásért. A Szolgáltató szintén nem felel azokért a károkért, amelyek közvetlen vagy közvetett módon az Ügyfél felróható magatartására, Szerződés megszegésére, valamely információ vagy egészségügyileg releváns adat elhallgatására, az Szolgáltatás helyszínének hiányosságaira vagy egyéb, akár az Ügyfél vagy más harmadik személy felróható magatartására vezethető vissza.

7.4 Az Ügyfél kifejezetten 

7.4.1 vállalja, hogy a Szolgáltatás során az orvosi utasításokat betartva, a Szolgáltató irányításával és utasításait betartva edz;

7.4.2 kijelenti, hogy tudomása szerint nincs olyan betegsége vagy más egészségügyi problémája, az egészségügyi felmérésben foglaltakon kívül, mely zavarná az edzésprogramban való biztonságos részvételt

7.4.3 tudomással bír arról, hogy a testedzés bizonyos rizikókkal, sérülésveszéllyel jár, valamint, hogy az elérni kívánt cél csak akkor érhető el, ha valamennyi utasítást betartja;

7.4.4 elfogadja, hogy a Szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató nem vállal eredményfelelősséget, azaz a Szolgáltató nem garantál fejlődést vagy meghatározott fittségi szint elérést és a fejlődés elmaradása esetén sem érvényesít igényt a Szolgáltatóval szemben.

8. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

8.1 A Szerződő Felek a Szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten és/vagy súlyosan megszegi (ideértve különösen a Szolgáltatás nyújtása helye házirendjének megszegését is). A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a hátralévő Szolgáltatási alkalmak 1/2-ének díját az Ügyfél köteles a Szolgáltató részéré megfizetni (kötbér). A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni, amelynek keretében a fel nem használt Szolgáltatás alkalom díja visszajár az Ügyfél számára.

8.2 Az Ügyfél a Szerződést rendes felmondással bármikor felmondhatja, ilyenkor azonban köteles a hátralévő Szolgáltatási alkalmak 1/3-ának díját a Szolgáltató részéré megfizetni (bánatpénz). 

8.3 A Szolgáltató a Szerződést rendes felmondással bármikor felmondhatja. Ilyen esetben a Felek kötelesek elszámolni, amelynek keretében a fel nem használt Szolgáltatás alkalom díja visszajár az Ügyfél számára.   

9. IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

9.1 A szerződésben álló Felekre és jelen megállapodásra a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény irányadó.

9.2 Az esetlegesen felmerülő jogviták elbírálására a Felek jelen jogválasztása alapján a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

10. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

10.1 Jelen megállapodás a Feleknek a megállapodás tárgyában létrejött valamennyi feltételét tartalmazza. A jelen megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti. Nem képezik a jelen megállapodás részét mindazon szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, illetve mindazon gyakorlat, melyet egymás között kialakítottak. Nem képezi a szerződés részét továbbá semmilyen, az adott üzletágban hasonló szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

11. PANASZKEZELÉS

11.1 Az Ügyfél a Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait és panaszait az 1.2 pontban foglalt elérhetőségeken nyújthatja be.

11.2 Az Ügyfél jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.

11.3  Amennyiben a panasz kezelésével az Ügyfél nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat - az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

11.4 A Szolgáltató az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. 

12 EGYÉB

12.1 A Honlapon hírlevélre feliratkozás az adott oldalon elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A feliratkozási űrlapon név és email-cím megadása szükséges. Jelen ÁSZF (különösen annak 7. pontja) kiterjed a hírlevél keretében ingyenesen nyújtott szolgáltatásokra